پنجشنبه, تیر 19, 1399
Home مطالب برنامه کاسب گردی

برنامه کاسب گردی

 

حسن نساج پور اصفهانی از سال ۱۳۳۶ و در سن هشت سالگی پای به عرصه‌ی فعالیت و تلاش گذاشت؛ ایشان در مصاحبه با مجری برنامه گفتگو محور کاسب گردی بیان نموده‌اند که در آن زمان در چندین شیفت کاری و در دو حوزه‌ی نساجی و تعمیرات کاربراتور مشغول به کار بوده‌اند.
برنامه گفتگو محور کاسب گردی   این موقعیت برای بسیاری از افراد پیش آمده است که با دوستان و آشنایان خود در رابطه با ایده‌ای گفتگو کرده و به آن پرداخته‌؛ و یا این که به کسب و کاری علاقه مند...